Odborné sociální poradenství

V Krizové poradně zajišťujeme a nabízíme sociální poradenství § 37. Jedná se o registrovanou sociální službu: odborné sociální poradenství.


(1) Sociální poradenství zahrnuje


a) základní sociální poradenství


b) odborné sociální poradenství

(2) Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb; poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit.


(3) Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.


(4) Služba podle odstavce 3 obsahuje tyto základní činnosti:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
b) sociálně terapeutické činnosti,
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.© 2006 Krizová poradna,  Všechna práva vyhrazena, v případě zájmu o www nás zkontaktujte zde ..
TOPlist