Podpora služby

 

 

LÍBÍ SE VÁM ZÁMĚR NAŠEHO PROJEKTU A CHCETE NÁS PODPOŘIT?

 

Vážení občané,

jsme nestátní neziskovou organizací, která poskytuje bezplatnou sociální službu: odborné sociální poradenství, ve kterém se specializujeme zejména na rodinné a manželské poradenství. Naše služba je financována dotacemi Krajského úřadu Ústeckého kraje? Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a statutárního města Děčín. Vzhledem k nedostatečnému financování naší služby (zejména ze strany statutárního města Děčín) jsme byli v posledních letech nuceni hledat další zdroje příjmů.

Pokud se Vám záměr našeho projektu líbí, můžete náš projekt podpořit. Velmi uvítáme Vaši hmotnou nebo finanční podporu!

Rozhodnete-li se náš projekt podpořit, kontaktujte, prosím, vedoucí zařízení Mgr. Kateřinu Fiedlerovou - připraví pro Vás darovací smlouvu na hmotný nebo peněžitý dar. Dar peněžitý či dar v naturáliích můžete vykázat ve svém účetnictví a získat tím daňovou úlevu. 

Kontakt: Kateřina Fiedlerová: 778 425 877 nebo sdruzenipopsi@seznam.cz

 

PODPORA PROJEKTU KRIZOVÁ PORADNA

ROK 2023

Hospodaření s celkovou částkou: ............... Kč (zatím čekáme na výsledky dvou dotačních řízení), z toho

 

Krajský úřad Ústeckého kraje (VDP): 922.800 Kč (požadavek: 1.659.065 Kč),

Krajský úřad Ústeckého kraje (MDP):      8.410 Kč (požadavek: 120.000 Kč) 

Statutární město Děčín:                      o výši dotace zatím nebylo rozhodnuto

Nadační fond SEVEROČESKÁ VODA: 0 (požadavek: 50.000 Kč)

Sponzorské dary:

P. Zdeněk Chaloupka: 3.500 Kč     

CELKEM:                                                      934.710 Kč

V souvislosti s výrazným propadem finančních prostředků, které nám byly přiděleny na provoz Krizové poradny, hledáme další zdroje financí na udržení chodu našeho zařízení. Pokud byste nás rádi podpořili - uvítáme jakoukoliv finanční či hmotnou podporu (např. kancelářský papír, psací potřeby, tonery do tiskáren, hygienické potřeby apod.). V rámci podpory bychom s Vámi uzavřeli darovací smlouvu. Vaší podpory bychom si velmi vážili.

 

ROK 2022 

Hospodaření s celkovou částkou: 981.755 Kč, z toho

 

Krajský úřad Ústeckého kraje (VDP): 931.755 Kč (požadavek: 1.508.241 Kč),

Krajský úřad Ústeckého kraje (MDP):      3.000 Kč (požadavek: 120.000 Kč) 

Statutární město Děčín:                      34.000 Kč (požadavek: 345.000 Kč), II. kolo DŘ: 13.000 Kč (požadavek 311.000 Kč)

Nadační fond SEVEROČESKÁ VODA:           0 Kč (požadavek: 100.753 Kč)

 

Dle shora uvedeného přehledu sledujeme ve srovnání s předchozími lety výrazný propad ve finanční podpoře zařízení Krizová poradna. Abychom poradnu udrželi otevřenou alespoň v některých dnech, museli jsme po pečlivém zvážení omezit provozní dobu (z 5 na 4 dny) a snížit pracovní úvazky personálu. Nastálá situace nás velmi mrzí. Evidujeme vysoký počet zájemců o manželské, parnerské či rodinné poradenství, které nyní nemůžeme v požadovaném rozsahu uspokojit.

Intenzivně nyní hledáme další zdroje financí na udržení chodu poradny. Pokud byste nás rádi podpořili - uvítáme jakoukoliv finanční či hmotnou podporu (např. kancelářský papír, psací potřeby, tonery do tiskáren, hygienické potřeby apod.). V rámci podpory bychom s Vámi uzavřeli darovací smlouvu. Vaší podpory bychom si velmi vážili.

 

ROK 2021

Hospodaření s celkovou částkou: 1.218.938,12 Kč, z toho

 

Krajský úřad Ústeckého kraje (VDP): 1.011.400 Kč - I. kolo (požadavek: 1.371.129 Kč),

                                                                           62.300 Kč - II. kolo

Krajský úřad Ústeckého kraje (MDP):        8.730 Kč (požadavek: 80.000 Kč) 

Statutární město Děčín:                      25.600 Kč (požadavek: 445.604 Kč)

Nadační fond SEVEROČESKÁ VODA:           0 Kč (požadavek: 40.000 Kč)

Státní podpora (COVID-19) - výpadky zdrojů financování, vícenáklady služby:

MPSV - Program podpory C:                      50.362 Kč (požadavek: 50.362 Kč)

MPSV - Program podpora E:                      50.258 Kč (požadavek: 50.258 Kč)

POPSI, z. s.:                                                     10.288,12 Kč

 

 

ROK 2020

Hospodaření s celkovou částkou: 1.114.779,51 Kč, z toho

 

Krajský úřad Ústeckého kraje (VDP): 986.200 Kč (požadavek: 1.247.131 Kč)

Krajský úřad Ústeckého kraje (MDP):      5.750 Kč (požadavek: 80.000 Kč)               

Statutární město Děčín:                     13.000 Kč (požadavek: 690.000 Kč)

Státní podpora (COVID-19) - výpadky zdrojů financování, vícenáklady služby:

MPSV - Program podpory C:                    39.298 Kč (požadavek: 42.628 Kč, vratka: 3.330 Kč)

MPSV - Program podpora E:                    58.669 Kč (požadavek: 58.669 Kč)

POPSI, z. s.:                                                11.862,51 Kč

Nadace ČEZ - Podpora regionů 2020:                      0 Kč (požadavek: 333.600 Kč)

CELKEM:                                             1.114.779,51 Kč

 

 

ROK 2019

 

Hospodaření s celkovou částkou: 1.225.396 Kč, z toho

 

 

Krajský úřad Ústeckého kraje (VDP): 822.500 Kč (požadavek: 1.096.832 Kč)

Krajský úřad Ústeckého kraje (VDP).   74.100 Kč (mimořádný termín) - (požadavek: 197.522 Kč)   

Krajský úřad Ústeckého kraje (MDP):      9.359 Kč (požadavek: 80.000 Kč)               

Statutární město Děčín:                   315.600 Kč (požadavek: 526.000 Kč)

POPSI, z. s.:                                    3.837 Kč

CELKEM:                                                 1.225.396 Kč

 

ROK 2018

Hospodaření s celkovou částkou: 1.014.252,37 Kč, z toho

 

Krajský úřad Ústeckého kraje (VDP): 703.400 Kč (požadavek: 1.079.800 Kč)   

Krajský úřad Ústeckého kraje (MDP):    11.571,93 Kč (požadavek: 65.000 Kč)                

Statutární město Děčín:                   293.000 Kč (požadavek: 419.828 Kč)

POPSI, z. s.:                                    6.280,44 Kč

 

 

 

ROK 2017

 

Hospodaření s celkovou částkou: 1.069.333 Kč, z toho

 

 

Krajský úřad Ústeckého kraje: 790.900 Kč                     

Statutární město Děčín:          271.000 Kč

Sdružení POPSI:                        7.433 Kč

 


ROK 2016

Hospodaření s celkovou částkou: 1.096.919 Kč, z toho

 

Krajský úřad Ústeckého kraje: 806.000 Kč                     

Statutární město Děčín:          202.000 Kč

Sdružení POPSI:                     88.819 Kč

 

 

ROK 2015

 

Hospodaření s celkovou částkou: 964.642 Kč, z toho

 

 

Krajský úřad Ústeckého kraje: 510.000 Kč

Krajský úřad Ústeckého kraje:  30.000 Kč                         

Statutární město Děčín:         252.995 Kč

Úřad práce Děčín:                 100.655 Kč

Sdružení POPSI:                    70.992 Kč

 

 

ROK 2014
 

Hospodaření s celkovou částkou: 819.358 Kč, z toho

Krajský úřad Ústeckého kraje: 620.000 Kč

Krajský úřad Ústeckého kraje:   30.000 Kč                 

Statutární město Děčín:          100.000 Kč

Úřad práce ČR, KP Děčín:        20.040 Kč

Sponzorské dary:                    18.000 Kč

Sdružení POPSI:                     31.318 Kč

CELKEM:                             819.358 Kč

Provozní doba

Pondělí  12:00 - 18:00 hodin
Úterý     12:00 - 18:00 hodin
Středa   12:00 - 18:00 hodin
Čtvrtek  12:00 - 16:00 hodin
Pátek    15:00 - 19:00 hodin

Doporučujeme Vám se k nám předem objednat prostřednictvím:

- mobilní linky 732 599 451

- osobně během provozní doby

- e-mailu: krizova.poradna@seznam.cz